Nerozumím

25.03.2015 16:38

    Nerozumím spoustě věcí. Nerozumím situacím, se kterými nejsem seznámena. Nerozumím teoriím, které jsou vzdálené mému myšlení. Nerozumím předmětům, které jsem nestudovala. Dnes pomalu nerozumím ani tomu, co jsem vystudovala. Najednou nerozumím ani tomu, kam ve své práci jdu a kam mám dojít. Nerozumím těm, kteří bez znalostí oboru, chtějí vše měnit. Nerozumím, proč je třeba něco měnit. Poslednímu bodu vlastně ani rozumět nechci. A jestliže něčemu nerozumím, nic se neděje. Nemusím všemu rozumět. Nerozumím například medicíně, proto nemohu být lékař. Nerozumím fyzice, tedy nebudu studovat jadernou fyziku. Kapacita mého mozku, mých schopností a dovedností je určitým způsobem omezená, a proto nemohu rozumět všemu a nemohu všechno studovat. Výborné je, že si toto uvědomuji a tím pádem znám svoje možnosti.
    Ale! Znám lidi, kteří si to neuvědomují a neznají své možnosti. Znám lidi, které nenapadne, že něco neznají a že by se mohli vzdělávat. Znám lidi, kterým myšlenka, neopírající se o konkrétní obraz, nenaskočí. Znám lidi, kteří mají své mozkové kapacity o hodně nižší, ale společnost se jim snaží umožnit, aby studovali. Studovali školy, na které nemají. Nevadí, že nerozumí, že nikdy neporozumí. Nevadí, že nikdy společnosti nevrátí to, co do nich vložila. Jen tak si dostanou šanci vystudovat a vystudují. Oni nebudou rozumět tomu, co vystudovali a já dál nebudu rozumět tomu, proč to studovali a kde to vlastně žiju. Z nich by mohli být třeba dobří řemeslníci a možná by mohli vědět i to, co se od nich v práci očekává, jenže tato možnost je pro dnešní společnost nevhodná. Protože! Protože společnost od nich chce víc. Chce, aby studovali, vystudovali, dostali příležitost a co s nimi bude dál, nikdo neřeší. 
    A jak to tedy bude? Bude to jednoduché. Cestičku k vystudování někdo vymyslel, ale neprošel a neprošlapal. Pouze z ní odklidil překážky. Takový jedinec se sníženou mentální úrovní po skončení střední i vysoké školy nebude ani vědět, proč to studoval. Když za něho vystuduje postupně obě školy asistent, bude všemu rozumět asistent a tím pádem by měl dostat titul on. Tomu také nerozumím. Když titul nedostane asistent, je to pro něho diskriminační. A čemu nerozumím nejvíc? Nerozumím tomu, že když někomu chybí abstraktní myšlení, asociace a jednoduchá logická spojení, jak může do praxe převádět teorii, kterou určitě nepochopil, protože mu chybí již zmiňované předpoklady pro úspěšné studium a praxi. Nemluvě o tom, že ve dvojici je vnímavější, pohotovější, inteligentnější, vzdělanější, zodpovědnější, samostatnější a trpělivější asistent. Pochopitelně tehdy, je-li správně vybrán a je-li ochoten toto provádět za pár peněz. Jenže, proč by to měl vzdělaný atd. člověk dělat? Protože je málo pracovních příležitostí? Přestože je asistent nazýván podpůrným opatřením, je to člověk z masa a kostí a vysokoškolským titulem, vystudovaným ve speciálním oboru. Takže nerozumím tomu, proč by měl mít malou mzdu. A dále nerozumím tomu, proč by tedy asistent nemohl po celý život studovat vysoké školy a dostávat tituly. Vždyť je to jeho zaměstnání. A když jeden nesamostatný, podporovaný skončí, druhý nastoupí. Tím pádem asistent nemůže být nezaměstnaný. Jen, aby ho jeden obor nezačal nudit.
    Sice spoustě věcí nerozumím, ale vím, že jdeme špatnou cestou. Nerozumím tomu, kam až ty nesmyslnosti mohou zajít.  Ani nevím, kdo to všechno dovolí. Jsme to my? To nevím. Ale co určitě vím? Vím, co je boj s větrnými mlýny, lidskou malostí, drzostí, neomaleností a blbostí.